Wakacje Kredytowe - harmonogramy spłat

Jeśli korzystasz z ustawowych wakacji kredytowych, harmonogram spłaty Twojego kredytu hipotecznego będzie zawierał informacje o zawieszonej racie kredytu po rozpoczęciu danego okresu zawieszenia. Masz dodatkowe pytania, skontaktuj z ze swoim oddziałem. Listę placówek oraz dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Placówki i Bankomaty.

Bezpłatne szkolenie - Cyberbezpieczeństwo – w życiu, firmie i Twoich finansach

Poznając podstawy cyberbezpieczeństwa, jesteśmy w stanie lepiej chronić się przed współczesnymi zagrożeniami. Stosowanie podstawowej higieny cyfrowej w pracy nie tylko z komputerem, ale i urządzeniem mobilnym jest kluczowe przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Szczególnie, gdy w grę wchodzi korzystanie z funkcjonalności bankowych. Poznane na niniejszym szkoleniu zasady będą mogły zostać z powodzeniem stosowane w ramach dokonywania zakupów w Internecie. Natomiast wątek związany z bezpieczeństwem korzystania z urządzeń fizycznych takich, jak np. bankomat pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie tematu. Obszar bezpieczeństwa finansów związany jest również z międzynarodowymi standardami oraz procedurami mającymi na celu ochronę interesów klientów korzystających z nowoczesnych form płatności. Poznanie ich zwiększa naszą szansę na korzystanie z odpowiednich rozwiązań. Ważne, aby w tym wszystkim pamiętać, że równie ważne jak ochrona przed atakiem jest nasze zachowanie, gdy do takiego ataku już dojdzie. Pomimo, że łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, to odpowiednia reakcja potrafi zniwelować szereg negatywnych skutków.

Październik Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM) to coroczna, ogólnoeuropejska kampania organizowana przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Aktywny Senior

Odpowiedzialne poruszanie się w świecie finansów, bankowości i cyberprzestrzeni to cel jaki przyświeca projektowi „Aktywny Senior”, skierowanemu do odbiorców w wieku 60+.

Jednym z kluczowych działań w projekcie jest kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” zrealizowana wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Treści kampanii dotarły bezpośrednio do blisko 300 tys. odbiorców – seniorów i ich bliskich. Ambasadorką kampanii jest aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata, które w międzypokoleniowym duecie zagościły w filmach dedykowanych kampanii.

Zastąpienie wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez WIRON®

27 września br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała tzw. Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight).

Sprawdź najważniejsze założenia Mapy Drogowej KNF:

  • Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana do końca 2024 r., przy czym produkty oparte o nowy indeks WIRON® mogą pojawić się na polskim rynku już w 2023 roku
  • Całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR® i WIBID® jest planowane w 2025 roku
  • Metodyka kalkulacji indeksu WIRON® jest taka sama jak wcześniej opublikowana przez GPW Benchmark metodyka kalkulacji indeksu WIRD®. Zmienia się tylko jego nazwa – ta nowa (WIRON®) podkreśla, że wskaźnik opiera się na danych rynkowych reprezentujących transakcje overnight (czyli krótkoterminowych depozytów zakładanych na 1 dzień na rynku międzybankowym)
  • Docelowo WIRON® ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zgodnie z rozporządzeniem BMR
  • Dokument Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® przygotowała Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Przeczytaj komunikat KNF

Dlaczego właśnie teraz warto aktywować Alerty BIK?

  • Chronisz się przed wyłudzeniem w czasach wysokiego ryzyka
    Zwłaszcza teraz, gdy większość naszej aktywności odbywa się online, każdy z nas jest szczególnie narażony na kradzież danych osobowych lub ich wyciek.

    Oszuści nie próżnują. Ty też możesz stać się ofiarą wyłudzenia.