Wibor i Wiron

Wskaźniki możesz znaleźć na umowach finansowych.
Wskaźniki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  (BMR) i są administrowane pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Wskaźniki referencyjne

W pigułce

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W uproszczeniu, to wysokość oprocentowania, na jaką banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany codziennie. Wskaźnik WIBOR jest administrowany przez GPW Benchmark, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.
Image
Bądź na bieżąco

Aktualności i komunikaty

Wskaźniki referencyjne

Pytania i odpowiedzi

Rozporządzenie BMR to dokument przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE, który określa zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w produktach finansowych.

Pełną treść BMR można znaleźć tutaj: