Płatności zagraniczne

BIC (SWIFT) i IBAN

Kod BIC (SWIFT)
Z ang. Business Identifier Code - międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT. BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) lub kod "XXX" oznaczający centralę.

SWIFT Code/BIC Pomorskiego Banku Spółdzielczego to :

GBWCPLPP

Image