Zebrania Grup Członkowskich 2024r.

Świdwin, dnia 27.05.2024 r.

 

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie
zwołuje
Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:

 

 1. Będzinie, 03.06.2024 r., godz. 10.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),
 2. Bornem Sulinowie, 03.06.2024 r., godz. 10.00 (Oddział Banku przy ul. Lipowej 8),
 3. Czaplinku, 03.06.2024 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. Sikorskiego 9),
 4. Gościnie, 03.06.2024 r., godz. 13.00 (Sala posiedzeń Urzędu Miasta w Gościnie),
 5. Rymaniu, 03.06.2024 r., godz. 10.00 (Urząd Gminy Rymań),
 6. Świdwinie, 03.06.2024 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

 

 

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji wnioskowej i wyborczej.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok.
 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku (m.in. zmiana statutu Banku (w tym rozszerzenie terenu działania Banku), wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku nowej kadencji, projekt podziału nadwyżki bilansowej).
 8. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli – część I:
  • zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli,
  • ustalenie listy kandydatów na Przedstawicieli.
 9. Dyskusja.
 10. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli – część II:
  • głosowanie tajne,
  • ogłoszenie wyników wyborów,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 11. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd
Pomorskiego Banku Spółdzielczego
  w Świdwinie