Działalność Banku

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie informuje, iż zawarł umowy w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującymi przedsiębiorcami:

Podmioty, z którym zawarto umowę:

SGB Bank S.A.
SGB-Bank S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, KRS: 0000058205, NIP: 7770005362
Image