Rodzina 800+ – złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.:

Rodzina 500+ – złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.:

Wniosek 500+ wkrótce dla obywateli Ukrainy

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,