Pomagamy uczniom Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im.Stefana Żeromskiego

31 stycznia odbyło się przekazanie zakupionych przez nasz Bank oraz Radę Rodziców w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im.Stefana Żeromskiego, fantomów do nauki prowadzenia RKO oraz treningowego AED.