Pomagamy uczniom Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im.Stefana Żeromskiego

Pomagamy uczniom Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im.Stefana Żeromskiego

31 stycznia odbyło się przekazanie zakupionych przez nasz Bank oraz Radę Rodziców w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im.Stefana Żeromskiego, fantomów do nauki prowadzenia RKO oraz treningowego AED.

 

Każdego roku tysiące kobiet i mężczyzn traci przytomność i umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Śmierci tej często można zapobiec, poprzez natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo‑oddechowej (RKO), czyli uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze. Jeżeli przed przyjazdem pogotowia ratunkowego połączymy RKO z automatyczną defibrylacją zewnętrzną (AED), szanse na przeżycie poszkodowanych diametralnie wzrastają.

 

Dzięki fantomom  Szkolna Grupa Medyczna będzie mogła doskonalić swoje umiejętności. Wpłynie to również na efektywność prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, co przyczyni się do podniesienia świadomości, jak potrzebna jest wiedza i umiejętności na temat pierwszej pomocy.