Ważna informacja KAS dla Przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnimy zeznania dla osób prowadzących działalność gospodarczą PIT-36 oraz PIT-36L jak również, wzorem lat ubiegłych PIT-28 dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Przygotowane zeznania podatkowe będą uzupełnione m.in. w zakresie kwot wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu.

 

Usługi dla klientów KAS 

Dzięki serwisowi e-Urząd Skarbowy podatnik ma możliwość samodzielnego sprawdzenia swoich wpłat. Nie ma już konieczności kontaktowania się z pracownikami urzędu skarbowego (ujawnienie informacji o wpłatach w rozmowie telefonicznej stanowi realne zagrożenie naruszenia tajemnicy skarbowej).

W usłudze Rozliczenia serwis prezentuje dane w zakresie podatków PIT, PPL, PPD, PPR, PPW, PPE, DSF, CIT, VAT oraz transakcji zaksięgowanych na koncie Podatnika. Użytkownik zobaczy informacje o:

  • zaksięgowanych dokumentach,
  • wpłatach, 
  • pobranych odsetkach za zwłokę i kosztach upomnienia,
  • dane obejmujące m.in. przeksięgowania, zwroty i zaległości.

Jest to zatem pełna historia rozliczeniowa podatnika, która uwzględnia transakcje od 1 stycznia 2021 roku i odzwierciedla wszystkie zapisy księgowe widoczne na poszczególnych Centralnych Kartach Kontowych. Obecnie trwają prace nad udostępnieniem w usłudze Rozliczenia możliwości exportu plików w formatach pdf i xls, co pozwoli przekazywać informacje o swoich rozliczeniach biurom rachunkowym.

 

Reasumując:

Z uwagi na to, że dotychczas w wielu przypadkach komunikacja odbywała się poprzez rozmowę telefoniczną, a pracownik nie ma możliwości dokonania właściwej autoryzacji danych podatnika serdecznie zachęcamy do skorzystania z udostępnionych narzędzi w serwisie e-Urząd skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl i samodzielnego weryfikowania dokonanych wpłat, które są dostępne w wyżej wymienionym serwisie.