Działalność Banku

Nota Prawna

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (zwany dalej  "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu (www.pomorski-bs.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Bank dokłada starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (94 366 64 00) lub z pracownikiem jednego z oddziałów Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejeszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Banku.

Image