WIRON wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej

13 lutego br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ogłosił, że WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – na podstawie unijnego rozporządzenia BMR*.

Banki mogą stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określenia stopy oprocentowania kredytów i instrumentów finansowych. Zmiany, które odnoszą się do poszczególnych produktów bankowych, będą publikowane na bieżąco.

Przeczytaj komunikat KNF

Zastąpienie wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez WIRON®

27 września br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała tzw. Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight).

Sprawdź najważniejsze założenia Mapy Drogowej KNF:

  • Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana do końca 2024 r., przy czym produkty oparte o nowy indeks WIRON® mogą pojawić się na polskim rynku już w 2023 roku
  • Całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR® i WIBID® jest planowane w 2025 roku
  • Metodyka kalkulacji indeksu WIRON® jest taka sama jak wcześniej opublikowana przez GPW Benchmark metodyka kalkulacji indeksu WIRD®. Zmienia się tylko jego nazwa – ta nowa (WIRON®) podkreśla, że wskaźnik opiera się na danych rynkowych reprezentujących transakcje overnight (czyli krótkoterminowych depozytów zakładanych na 1 dzień na rynku międzybankowym)
  • Docelowo WIRON® ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zgodnie z rozporządzeniem BMR
  • Dokument Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® przygotowała Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Przeczytaj komunikat KNF