Witamy w świecie Bankowości Elektronicznej SGB24!

Bankowość elektroniczna

SGB24 jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Stawiamy na bezpieczeństwo i funkcjonalność w oparciu o sprawdzone środki dostępu i wygodne rozwiązania. To dostęp do konta przez internet, serwis SMS i Call Center.
Image
Bezpieczeństwo SGB24
W ramach oferowanych usług bankowości elektronicznej SGB-Bank S.A. zapewnia bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz bezpieczeństwo dokonywanych operacji z zachowaniem najwyższej staranności przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w dużym stopniu zależy od Ciebie.
Co zależy od Ciebie ?

Bezpieczne korzystanie

 • Uważnie czytaj korespondencję bankową.
 • Sprawdź, czy adres strony do logowania jest adresem bankowości elektronicznej Twojego banku, czy rozpoczyna się od https:// oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane (obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki).
 • Uruchamiaj bankowość elektroniczną Twojego banku wpisując adres strony internetowej banku – nigdy nie otwieraj strony logowania bankowości elektronicznej Twojego banku z linku otrzymanego w wiadomości poczty elektronicznej lub SMS.
 • Nie otwieraj podejrzanych załączników wiadomości poczty elektronicznej i SMS oraz zamieszczonych w tych wiadomościach odnośników (hiperlinków) na urządzeniach, które wykorzystujesz do usług bankowości elektronicznej.
 • Nie ufaj prośbom telefonicznym o weryfikację konta i podanie identyfikatora lub hasła do usług bankowości elektronicznej gdy zadzwoniono do Ciebie – bank wymaga tych danych wyłącznie, gdy to Ty dzwonisz do banku.
 • Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie hasła, numeru karty, numeru telefonu, jego marki i modelu oraz zainstalowanie dodatkowych aplikacji bezpieczeństwa na urządzeniu klienta w celu skorzystania z usług bankowości elektronicznej.
 • Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS.
 • Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji pod kątem podejrzanych transakcji.
 • Zalecamy włączenie powiadomień SMS o każdej wykonywanej transakcji.
 • Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
 • Jeżeli otrzymasz komunikat o błędnym logowaniu i zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego transakcji, zaniechaj dalszych działań i pilnie skontaktuj się z bankiem.
 • Jeśli wygląd strony bankowości elektronicznej będzie inny niż dotychczas, przerwij korzystanie z serwisu, wyloguj się i powiadom bank.
 • Po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru oraz pamiętaj o wylogowaniu się.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń skontaktuj się z bankiem.

Bezpieczne urządzenie i sieć

 • Korzystaj z usług bankowości elektronicznej wyłącznie ze znanych i zaufanych urządzeń oraz zaufanej sieci internetowej.
 • Zadbaj, aby używane oprogramowanie pochodziło z legalnego, zaufanego źródła.
 • Śledź doniesienia o bezpieczeństwie wykorzystywanego przez Ciebie rodzaju urządzenia oraz na bieżąco instaluj aktualizacje oraz poprawki bezpieczeństwa systemu operacyjnego.
 • Nie zdejmuj fabrycznych zabezpieczeń systemu operacyjnego.
 • Zainstaluj i na bieżąco aktualizuj zaufane oprogramowanie zabezpieczające antywirusowe i firewall.

Bezpieczne hasło

 • Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla jego posiadacza i jednocześnie trudne do przypadkowego odgadnięcia przez osoby nieuprawnione.
 • Im większa liczba znaków w haśle, tym trudniej je odgadnąć.
 • Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.
 • W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione, natychmiast je zmień i zablokuj dostęp do usług bankowości elektronicznej, kontaktując się z bankiem.
 • Nie udostępniaj hasła osobom trzecim oraz na żadnych stronach internetowych i w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku lub pocztą elektroniczną i komunikatem SMS.
 • Nigdy nie zapisuj hasła w przeglądarce, czy w innych miejscach w formie jawnej.
 • Nie używaj tego samego hasła do wielu usług (np. poczty elektronicznej oraz bankowości elektronicznej)
Bankuj wygodnie

Odpowiedzialnie i Bezpiecznie


Bądź na bieżąco

Komunikaty o bezpieczeństwie

Zobacz wszystkie komunikaty
Dodatkowe usługi

W Bankowości internetowej

Wymiana walut

Wymiana walut

Kantor SGB
Doładowania

Doładowania

Telefonów
Witamy w świecie Bankowości Elektronicznej SGB24!

Logowanie i Autoryzacja

Mobilny Token SGB

Jest aplikacją dedykowaną do urządzeń mobilnych np. smartfon lub tablet, służącą do bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika SGB24. Po sparowaniu aplikacji nadajemy własny indywidualny PIN, który będzie służył do logowania do aplikacji mobilnego Tokena SGB. Za pomocą aplikacja będziesz potwierdzać logowanie do systemu bankowego oraz zatwierdzać wcześniej przygotowane w Bankowości Internetowej SGB24 operacje i zlecenia. Każde uwierzytelnienie może być użyte tylko do zatwierdzenia jednej operacji.


Hasło stałe do logowania + jednorazowy Kod SMS
Poprzez SMS otrzymasz z Banku pierwsze tymczasowe hasło służące do logowania, oraz do autoryzacji (podpisywania) operacji. Hasło do logowania i do autoryzacji możesz zmienić samodzielnie w usłudze SGB24 w opcji Ustawienia. Podczas autoryzacji dowolnej dyspozycji po wpisaniu hasła stałego zostanie przesłany Kod SMS. To sześciocyfrowy numer służący do logowania i autoryzacji (podpisywania) operacji, jest wysyłany samoczynnie na podany przez Ciebie numer telefonu. Aby podpisać daną operację lub zalogować się należy wpisać ustanowione własne hasło oraz użyć przesłanego przez Bank Kodu SMS.


Uwaga! W przypadku utraty telefonu należy niezwłocznie zastrzec dostęp do usługi zgłaszając ten fakt w oddziale lub dzwoniąc pod numer Call Center 801 34 00 08 oraz 61 647 28 90. Należy pamiętać również, by w przypadku zmiany numeru telefonu zgłosić ten fakt do Banku.
Poznaj możliwości bankowości internetowej SGB24 Biznes

Filmy instruktażowe

Poznaj możliwości bankowości internetowej SGB24 Biznes

Przelewy? To proste!

Ustawienia użytkowników