Rachunek ROR dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, jeśli jesteście obywatelami Ukrainy i przybyliście do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, informujemy że Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, posiada dla Was ofertę rachunku, dzięki któremu będziecie mogli w najbliższym czasie wystąpić z wnioskiem o świadczenie wychowawcze 500+ lub rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Wniosek 500+ wkrótce dla obywateli Ukrainy

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelem Ukrainy, małżonkiem obywatela Ukrainy i mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,

i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, będziesz mógł to zrobić na specjalnie przygotowanym dla Ciebie wniosku.