WIRON wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej

13 lutego br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ogłosił, że WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – na podstawie unijnego rozporządzenia BMR*.

Banki mogą stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określenia stopy oprocentowania kredytów i instrumentów finansowych. Zmiany, które odnoszą się do poszczególnych produktów bankowych, będą publikowane na bieżąco.

Przeczytaj komunikat KNF

Biuletyn Aktywny Senior 2022/2023 – zachęcamy do lektury

Przez zmieniający się świat często jesteśmy zmuszani do załatwiania spraw elektronicznie. Wielu seniorów radzi sobie z tym bardzo dobrze. Są jednak tacy, którzy w świecie cyfrowym nie znajdują dla siebie miejsca, lub poruszają się w nim bez świadomości niebezpieczeństw. Dlatego piszemy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, bezpiecznym korzystaniu ze sklepów internetowych, higienie systemów płatniczych, a nawet oszustwach i metodach manipulacji. 

Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!

Ponownie ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku. Przestępcy pod pretekstem weryfikacji podejrzanej transakcji, namawiają do instalacji aplikacji, np. Any Desk czy TeamViewer. Dzięki niej mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, z którego korzystasz.

Rodzina 500+ – złóż wniosek na kolejny okres świadczeniowy

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.:

Zagrożenie spoofingiem - CBZC i FinCERT.pl ostrzegają

Spoofing czyli fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki lub inne instytucje zaufania publicznego takie jak Związek Banków Polskich, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, …! Uważaj na połączenia telefoniczne, w których oszuści podszywają się pod pracownika banku lub inną osobę godną zaufania (np. pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, pracownika Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, czy policjanta). Podczas fałszywego połączenia na Twoim telefonie może wyświetlić się numer telefonu lub nazwa zaufanej instytucji.

Przestępca będzie wpływał na Twoje emocje w celu wprowadzenia Ciebie w stan poczucia zagrożenia, zaniepokojenia, zmartwienia lub zaciekawienia. Oszust będzie rozmawiał z Tobą w języku ukraińskim, rosyjskim, rzadziej polskim.

Celem jest pozyskanie poufnych informacji (loginu i hasła do bankowości internetowej, kodów BLIK, danych dotyczących karty płatniczej) lub nakłonienie Ciebie do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do Twojego komputera lub telefonu).

Webinarium CEDUR 20 stycznia 2023 roku

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.