Władze Banku

Zarząd Banku

Image
Prezes Zarządu

Leszek Nienartowicz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek Finanse i Bankowość, specjalizacje: zarządzanie finansami oraz rachunkowość). Z bankowością związany od 2001 r. Zaczynał w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział w Połczynie-Zdroju. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2003 roku, najpierw jako Dyrektor Oddziału, następnie jako Zastępca Prezesa Główny Księgowy, do 2023 roku Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion finansowy. Obecnie Prezes Zarządu Banku. 
Image
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Święs

Z rynkiem usług finansowych związany od początku kariery czyli od 1997 roku. W bankowości od 1999 roku. Zaczynał w Bałtyckim Banku Regionalnym SA w Koszalinie następnie w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Bałtyckim Oddziale Regionalnym w Koszalinie gdzie pełnił funkcje Kierownika Zespołu i Kierownika Filii Banku. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2006 roku najpierw jako Dyrektor Oddziału potem Członek Zarządu a obecnie Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (specjalność ekonomia menedżerska). 
Image
Wiceprezes Zarządu

Henryk Grusza

Absolwent Wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Całe życie zawodowe związane jest z bankowością. Zaczynał w 1998r. w Banku Zachodnim S.A. w Połczynie-Zdroju i przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankowości oddziałowej. Od 2002r. pełnił funkcje dyrektorskie w Banku Zachodnim WBK S.A. (aktualnie Santander Bank Polska S. A.) m.in. jako dyrektor oddziałów, dyrektor regionu i osoba zarządzająca centrum bankowości korporacyjnej. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 01.06.2019 roku początkowo jako Dyrektor Oddziału a obecnie Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion finansowy.
Władze Banku

Rada Nadzorcza

  1. Mirosław Ekiert – Przewodniczący RN
  2. Wiesław Reichert – Zastępca Przewodniczącego
  3. Agnieszka Bachorowska – Sekretarz RN
  4. Anna Wieteska – Członek RN
  5. Grażyna Szczepanik – Członek RN
  6. Andrzej Cogiel – Członek RN
  7. Stanisław Kuczyński – Członek RN
  8. Józef Lewita – Członek RN
  9. Wiesław Piątek – Członek RN
Image