Limity transakcyjne i dostępność usługi Kantor SGB

Usługa dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.30. Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) tj.:

 

- w każdy dzień roboczy od poniedziałku do czwartku, od godziny 15.30 do 9.00 następnego dnia,

- w weekend, tj. od piątku od godziny 15.30 do poniedziałku do 9.00;

 

z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi Kantor SGB w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych. Maksymalna suma wszystkich operacji odpowiednio dla transakcji kupna i dla transakcji sprzedaży walut w czasie rozszerzonym, wynosi dla transakcji w:

 

1) EURO - 100.000 EUR,

2) USD - 20.000 USD,

3) GBP - 10.000 GBP,

 

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym  wynosi 10.000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie, wyliczonej wg kursu prezentowanego w Kantorze SGB.

Kantor SGB już teraz w aplikacji mobilnej!

Nowość w aplikacji SGB Mobile! Kantor SGB w aplikacji sprawia, że wymiana walut staje się jeszcze wygodniejsza. Korzystaj już teraz i ciesz się atrakcyjnymi kursami oraz natychmiastową realizacją!