Generali NNW Indywidualne

Generali NNW Indywidualne

Chcesz chronić siebie i swoją rodzinę w razie nieszczęśliwych wypadków? Pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu NNW.

Ubezpieczenie gwarantuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW, oferuje:

 • Ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu po opłaceniu dodatkowej składki.

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW to:

 

 • Wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”
 • Podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji
 • Wypłata świadczenia wskutek czasowej niezdolności do pracy
 • Dodatkowe świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu wskutek COVID-19
 • Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wózka inwalidzkiego lub uszkodzonego aparatu słuchowego)

 

Kup Polisę Online

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie: https://www.generali.pl

Więcej informacji o Ubezpieczeniach
Uzyskasz w naszych Oddziałach. Pełna lista placówek oferujących ubezpieczenia dostępna Tutaj