Kredyt obrotowy

Oporcentowanie

Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku 3,50 p. p.

Maksymalna kwota kredytu

250 000,00 zł

Wnioski o kredyt można składać do 30.09.2021 r.

Więcej informacji w oddziałach: Sprawdź

 • Warunki udzielenia
  • posiadanie/założenie rachunku bieżącego w banku  z kartą płatnicza i usługami bankowości elektronicznej
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją 
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • klasyfikacja Klienta wg MF - normalna
  • zawarcie umowy o kredyt obrotowy
  • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
  • Prowizja za udzielenie kredytu
   • Dla klientów Banku posiadających min. jeden produkt kredytowy lub depozytowy od co najmniej 6 – ciu miesięcy: 1,00%;
   • Dla pozostałych klientów: 2,00 % kwoty kredytu (pod warunkiem skorzystania z produktu ubezpieczeniowego)
  • Okres kredytowania

   do 60 miesięcy

  • Przeznaczenie
   • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
   • doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
   • VAT
  • Formy zabezpieczenia kredytu

   do 100.000 PLN

   • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
   • pełnomocnictwo do RB

   powyżej 100.000 PLN

   • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
   • pełnomocnictwo do RB,
   • dodatkowe zabezpieczenie akceptowalne przez Bank.

  Kontakt

  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

  ul. Niedziałkowskiego 5
  78-300 Świdwin
  tel. 94 366 64 00
  fax. 94 365 22 42

   

  Terminale Płatnicze

  Infolinia 800 88 88 88
  Bankomaty SGB
  Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
  Kursy walut
  Komunikaty