Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa.

Zadbaj o podstawową ochronę swoich zwierząt gospodarskich i skorzystaj z 65% dopłaty do składki z budżetu państwa.

 • możliwość rozszerzenia ochrony o szkody spowodowane przez ogień, eksplozję, porażenie prądem
 • atrakcyjna wysokość składki
 • wszystkie zwierzęta mogą być chronione w ramach jednej polisy

 • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
 • dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji lub porażenia prądem
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
 • podstawowa ochrona zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

Gatunki zwierząt, które podlegają ubezpieczeniu:

 • bydło,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • konie,
 • drób.

Zakres ubezpieczenia obejmuje poniższe ryzyka:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • ubój z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcję ratowniczą, wyburzenie lub odgruzowanie, prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenie lub skażenie bezpośrednio spowodowane zdarzeniami, o których mowa powyżej,

Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji i porażenia prądem.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń uzyskasz w naszych Oddziałach

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty