Zarząd Banku

Krzysztof Drapala

Krzysztof Drapała

Prezes Zarządu

Krzysztof Drapała w 1990 roku, po siedmiu latach pracy w rolnictwie, został mianowany Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzynie a od roku 2002 pełni funkcje Prezesa Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie. Ukończył Akademię Rolnictwa w Szczecinie (specjalność ekonomika rolnictwa) a w 1994 r. Studium Bankowości Spółdzielczej na WSZUiB w Warszawie.
Tomasz Swies

Tomasz Święs

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Święs z rynkiem usług finansowych związany od początku kariery czyli od 1997 roku. W bankowości od 1999 roku. Zaczynał w Bałtyckim Banku Regionalnym SA w Koszalinie następnie w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Bałtyckim Oddziale Regionalnym w Koszalinie gdzie pełnił funkcje Kierownika Zespołu i Kierownika Filii Banku. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2006 roku najpierw jako Dyrektor Oddziału potem Członek Zarządu a obecnie Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (specjalność ekonomia menedżerska).
Leszek Nienartowicz

Leszek Nienartowicz

Wiceprezes Zarządu

Leszek Nienartowicz - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek Finanse i Bankowość, specjalizacje: zarządzanie finansami oraz rachunkowość). Z bankowością związany od 2001 r. Zaczynał w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział w Połczynie Zdroju. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2003 roku, najpierw jako Dyrektor Oddziału, następnie jako Zastępca Prezesa Główny Księgowy, a obecnie jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.
Henryk Grusza

Henryk Grusza

Wiceprezes Zarządu

Henryk Grusza - Absolwent Wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Całe życie zawodowe związane jest z bankowością. Zaczynał w 1998r. w Banku Zachodnim S.A. w Połczynie – Zdroju i przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankowości oddziałowej. Od 2002r. pełnił funkcje dyrektorskie w Banku Zachodnim WBK S.A. (aktualnie Santander Bank Polska S. A.) m.in. jako dyrektor oddziałów, dyrektor regionu i osoba zarządzająca centrum bankowości korporacyjnej. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 01.06.2019 roku początkowo jako Dyrektor Oddziału a obecnie Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Sprzedaży.

Rada Nadzorcza

1.    Mirosław Ekiert  – Przewodniczący RN

2.    Wiesław Reichert  – Zastępca Przewodniczącego

3.    Agnieszka Bachorowska – Sekretarz RN

4.    Grażyna Szczepanik – Członek RN

5.    Halina Klepuszewska – Członek RN

6.    Andrzej Cogiel – Członek RN

7.    Józef Lewita – Członek RN

8.    Wiesław Piątek – Członek RN

9.    Zbigniew Januszaniec – Członek RN

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty