Tabela kursów walut dla dewiz

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7346 2,9940 2,8652
Kanada CAD 788 1 2,7177 2,9755 2,8612
Szwajcaria CHF 797 1 3,8597 3,9397 3,8977
Czechy CZK 213 1 0,1536 0,1682 0,1608
Dania DKK 792 1 0,5434 0,5949 0,5682
UGW EUR 978 1 4,0406 4,4245 4,2255
W.Brytania GBP 789 1 4,5961 5,0331 4,8151
Norwegia NOK 796 1 0,4268 0,4674 0,4467
Szwecja SEK 798 1 0,4133 0,4527 0,4321
USA USD 787 1 3,6149 3,9572 3,7824