Oferta

Limit kredytowy na cele obrotowe

Szukasz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności.

Limit kredytowy na cele obrotowe to rozwiązanie pozwalające na szybkie i elastyczne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej.

  • Limit kredytowy na cele obrotowe przyznawany jest w PLN.
  • Limit kredytowy na cele obrotowe  może zostać wykorzystany na:

- kredyt w rachunku bieżącym, obrotowy, rewolwingowy,
- gwarancję,
- kartę kredytową.

 • O strukturze wykorzystania limitu kredytowego na cele obrotowe decyduje Klient, wykorzystując swobodę i łatwość w doborze instrumentów finansowania bieżącej działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • Produkty uruchomione w ramach przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe funkcjonują zgodnie z zasadami, opisanymi w specyfikacjach poszczególnych produktów.
 • Suma wykorzystania poszczególnych produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe.
 • Prowizja za udzielenie produktu w ramach limitu kredytowego na cele obrotowe określana jest odrębnie dla każdego produktu w szczegółowych warunkach udostępnienia produktu.
 • Limit kredytowy na cele obrotowe przyznawany jest klientom, prowadzącym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6 miesięcy posiadającym bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową.
 • Zabezpieczeniem przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe jest jeden pakiet zabezpieczeń; obligatoryjnym zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy uzupełnione o inne zabezpieczenia,
 • Limit kredytowy na cele obrotowe przyznawany jest na okres 36 miesięcy; w tym okresie Bank udostępnia kredytobiorcy produkty, o których mowa powyżej,
 • Maksymalny okres na jaki udzielane są produkty w ramach limitu kredytowego na cele obrotowe wynosi 12 miesięcy, z wyjątkiem karty kredytowej, udostępnianej na okres 48 miesięcy,
 • Limit kredytowy na cele obrotowe może zostać odnowiony na kolejny okres na wniosek kredytobiorcy złożony na miesiąc przed upływem terminu ważności umowy limitu.
 • uproszczenie i przyspieszenie procesu kredytowego poprzez objęcie jedną decyzją kredytową wielu produktów,
 • jedno zabezpieczenie dla wielu produktów
 • udostępnienie produktów w ramach przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe odbywać się będzie w sposób uproszczony, w formie i strukturze ustalonej przez Kredytobiorcę,
 • swoboda i łatwość dostępu do najlepszych rozwiązań dla Klienta w danym momencie rozwoju firmy/koniunktury/cyklu obrotowego,
Pliki do pobrania

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty