NA 70-TE URODZINY POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Administrator danych

×
Administratorem danych jest Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie z siedzibą w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 5, 78-300 Świdwin, zarejestrowany w Sądzie Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107331, NIP 6720009050, REGON 000498840, kontakt: 94 36 66 400 (połączenie płatne), email: sekretariat@pomorski-bs.pl, zwany dalej „Bankiem”.

Czytaj więcej ...

Kredyt obrotowy

Szukasz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności ? Potrzebujesz zwiększyć kapitał obrotowy ? Kredyt obrotowy pozwoli Ci zachować płynność i skoncentrować się na rozwijaniu Twojej firmy.

Maksymalna kwota kredytu do

250 000,00 zł

Okres kredytowania

  • 60 miesięcy

Najważniejsze korzyści

  • utrzymanie bieżącej płynności finansowej
  • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń

Przeznaczenie

  • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Wnioski o kredyt można składać do 30 września 2020r.

Więcej informacji w Oddziałach: Sprawdź

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty