• Strona główna

Portfel SGB

Aplikacja mobilna Portfel SGB

Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej – dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu.

 • Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:
  • możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty
  • podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
  • szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
  • możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
  • podgląd szczegółów karty kredytowej (limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.), jeśli użytkownik aplikacji nie posiada takich informacji w ramach usługi bankowości elektronicznej,
  • włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
  • informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
  • możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji.
 • Wymagania formalne:
  • posiadanie w Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej co najmniej jednej karty wydanej na podstawie umowy,
  • aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
  • akceptacja Warunków korzystania z Portfela SGB (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej )
  • akceptacja Umowy licencyjnej w przypadku dodawania karty mobilnej (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl/hce oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferujących kartę mobilną).
 • Wymagania techniczne:
  • system Android w wersji minimum 4.4,
  • dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB,
  • telefon z funkcją NFC (dotyczy tylko kart mobilnych).
Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty