W związku ze zmianą bankowych systemów informatycznych, zmieniony został system wpłat na indywidualne rachunki wirtualne klientów Urzędy Miejskiego w Bornem Sulinowie.  Klienci dokonujący wpłat przez bankowość internetową  na indywidualne rachunki napotkają komunikat o odmowie realizacji przelewu  „Przelew sklasyfikowano jako wewnętrzny, ale nie znaleziono rachunku beneficjenta”.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o dokonywanie wpłat w kasach banku lub na Rachunek Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie 66858110560300200420000001.

Pragniemy również poinformować, iż z nowym rokiem zostaną wygenerowane nowe numery indywidualnych rachunków bankowych a stosowne informacje będą do Państwa rozsyłane pocztą przez UM Borne Sulinowo.

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut