Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:

 1. Będzinie, 01.02.2019 r., godz. 13.00 (Oddział Banku w Będzinie),
 2. Bornem Sulinowie, 04.02.2019 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. Lipowej 8),
 3. Czaplinku, 04.02.2019 r., godz. 11.00 (Oddział Banku przy ul. Sikorskiego 9),
 4. Gościnie, 04.02.2019 r. , godz. 12.30 (Urząd Miasta Gościno),
 5. Rymaniu, 04.02.2019 r., godz. 11.00 (Urząd Gminy Rymań),
 6. Świdwinie, 05.02.2019 r., godz. 11.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

 

 

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku (zmiana Statutu).
 5. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA