Szanowni Państwo,

informujemy, że od 12 lipca 2021 r. zmienia się:

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych .

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania regulacji do wymogów Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t. j.).

Ustawa nowelizująca:

- wprowadza przepisy przyznające ochronę przedsiębiorcom – osobom fizycznym, w tym wspólnikom spółek cywilnych i rolnikom, w określonym zakresie, jak konsumentom, ale nie uznaje ich za konsumentów,

- obejmuje stosowanie ochrony przedsiębiorców – osób fizycznych - wybranych przepisów kodeksu cywilnego, tj. 385 1-3853 (tj. przepisów o klauzulach niedozwolonych/abuzywnych),

Jeżeli akceptujecie Państwo zmiany w wymienionym powyżej Regulaminie:

• nie musicie Państwo nic robić – będą one obowiązywały od dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

Brak zastrzeżenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia będzie równoznaczne ze zgodą.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo na zmiany, możecie:

• odmówić przyjęcia Regulaminu i wypowiedzieć umowę; okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni i jest od daty wpływu wypowiedzenia do Banku,

w przypadku wypowiedzenia umowy kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt do upływu okresu wypowiedzenia.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdziecie Państwo w placówkach Banku oraz na stronie www.pomorski-bs.pl .

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy są do Państwa dyspozycji.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i życzymy zadowolenia z usług Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.

 

Z poważaniem,

 

Zarząd

Pomorskiego Banku Spółdzielczego

w Świdwinie

 

Pliki do pobrania

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty