Świdwin, dnia 22.03.2019 r.

 

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:

  1. Będzinie, 01.04.2019 r., godz. 11.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),
  2. Bornem Sulinowie, 03.04.2019 r., godz. 13.30 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
  3. Czaplinku, 03.04.2019 r., godz. 11.00 (Czaplinecki Ośrodek Kultury w Czaplinku),
  4. Gościnie, 02.04.2019 r. , godz. 10.00 (Urząd Miasta Gościno),
  5. Rymaniu, 01.04.2019 r., godz. 11.30 (Urząd Gminy Rymań),
  6. Świdwinie, 02.04.2019 r., godz. 13.00 (Restauracja Zamkowa w Świdwinie).

 

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji wnioskowej.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2018 rok.

7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku (m.in.: projekt podziału nadwyżki bilansowej; wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; przyjęcie: „Polityki Ładu Korporacyjnego”, „Polityki dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej”, „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu”).

8. Ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej wybranych w danej Grupie Członkowskiej (indywidualna ocena następcza za 2018 r.):

a) raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.

b) podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej (osobno dla każdego członka).

UWAGA: W przypadku zarejestrowania zmian w Statucie Banku przed datą zebrań grup członkowskich punkt 8 będzie pominięty.

9. Dyskusja

10. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku (rekomendacja Grupy Członkowskiej dotycząca kandydatów na członków Rady Nadzorczej).

11. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA