Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 04.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w restauracji „Stary Młyn”, ul. Szczecińska 51, 78-300 Świdwin, odbędzie się:

 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; omówienie zmian w statucie Banku w związku z zaleceniami KNF.
 7. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zmian do Statutu Banku.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku jest wyłożony w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.

                                                                                  

Zapraszamy

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

 

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty