Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:
1. Będzinie, 30.05.2018 r., godz. 13.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),
2. Bornem Sulinowie, 29.05.2018 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. Lipowej 8),
3. Czaplinku, 29.05.2018 r., godz. 11.00 (Oddział Banku przy ul. Sikorskiego 9),
4. Gościnie, 29.05.2018 r. , godz. 13.00 (Urząd Miasta Gościno),
5. Rymaniu, 29.05.2018 r., godz. 11.00 (Urząd Gminy Rymań),
6. Świdwinie, 30.05.2018 r., godz. 10.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji wnioskowej.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok.
7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku
(m.in. projekt podziału nadwyżki bilansowej, propozycje zmian w statucie Banku).
8. Ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej wybranych w danej Grupie Członkowskiej
(indywidualna ocena następcza za 2017 r.):
a) raport Komisji z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku za
2017 r.,
b) podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej (osobno dla każdego
członka).
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty