Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:

 1. Będzinie, 01.06.2021 r., godz. 10.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),
 2. Bornem Sulinowie, 01.06.2021 r., godz. 10.00 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
 3. Czaplinku, 01.06.2021 r., godz. 12.00 (Restauracja „Pomorska” w Czaplinku),
 4. Gościnie, 02.06.2021 r., godz. 12.00 (Centrum Kultury i Książki w Gościnie),
 5. Rymaniu, 02.06.2021 r., godz. 10.00 (Urząd Gminy Rymań),
 6. Świdwinie, 02.06.2021 r., godz. 10.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.
 
Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Zebrania.
 2. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. 3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Wybór Komisji wnioskowej i wyborczej.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok.
 7. 7. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku (m.in. projekt podziału nadwyżki bilansowej, wnioski wynikające z lustracji pełnej Banku w 2020 r., ocena odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku).
 8. 8. Uzupełniające wybory Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli – część I (dotyczy Grupy Świdwińskiej):
 9.   a. zgłaszanie kandydatów na Przedstawiciela,
 10.   b. ustalenie listy kandydatów na Przedstawiciela.
 11. 9. Dyskusja
 12. 10. Uzupełniające wybory Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli – część II (dotyczy Grupy Świdwińskiej):
 13.   a. głosowanie tajne,
 14.   b. ogłoszenie wyników wyborów,
 15.   c. podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
 16. 11. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku.
 17. 12. Zamknięcie obrad.
   
   

 

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty